korzystając z metod z zakresu service design, data science oraz analizy finansowej pomagamy małym i średnim organizacjom zwiększyć efektywność ich procesów biznesowych

Pomagamy biznesom,

Nasze usługi

Controlling finansowy

Pełne spektrum analiz finansowych i księgowych oraz doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstwa.

Optymalizacja procesów

Wdrażanie nowoczesnych narzędzi oraz metodyk pracy, zwiększających wydajność przedsiębiorstw oraz optymalizacja istniejących procesów.

Analizy i raportowanie danych

Badanie, interpretacja oraz wizualizacje danych. Przygotowywanie raportów, udostępnianie dashboardów, tworzenie data-driven environment.

Digital Transformation

Pomoc w wykorzystaniu osiągnięć technologicznych XXI wieku oraz cyfrowa transformacja organizacji.

Budowanie strategii

Pomoc w tworzeniu wizji przedsiębiorstwa i kierunków rozwoju oraz znajdowaniu sposobów na jej urzeczywistnienie i osiągnięcie założonych celów.

Wspomniane obszary stanowią wyzwanie dla kadry menadżerskiej i właścicieli firm niezależnie od branży czy skali ich działania. Zmienność otoczenia rynkowego powoduje, że skuteczne prowadzenie każdej działalności gospodarczej wymaga dostępu do wiarygodnej informacji zarządczej i finansowej.

Oferta
Naszym klientom pomagamy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

poprzez udostępnienie zespołom rzetelnej wiedzy dotyczącej prowadzonych przez nie przedsięwzięć. Dzięki temu mogą one zwiększyć swoje bezpieczeństwo oraz efektywność operacyjną.

 • kalkulacja marż pokrycia dla każdego produktu/usługi
 • ocena rentowności usług, zleceń i projektów
 • budowa i ocena wskaźników operacyjnych w poszczególnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa (KPI i KRI)
 • analiza i optymalizacja kosztów (TKW, KWS, CKW)
 • ocena przedsiębiorstwa w obszarze rentowności, płynności finansowej, struktury majątku i jego finansowania, zadłużenia oraz obrotowości operacyjnej
 • badanie i opisanie stanu bieżącego – diagnoza poziomu dojrzałości procesowej przedsiębiorstwa
 • budowa architektury procesów
 • modelowanie procesów
 • opracowanie koncepcji zmian optymalizacyjnych i planu ich wdrożenia
 • symulacje oczekiwanych efektów
 • wdrażanie wypracowanych propozycji zmian
 • przygotowywanie raportów rynkowych
 • dostarczanie dashboardów zarządczych
 • analiza i konsolidacja dostępnych źródeł danych
 • budowanie strategii zbierania i wykorzystywania danych
 • tworzenie, śledzenie oraz analiza współczynników efektywności
 • wdrażanie rozwiązań cyfrowych w organizacji
 • przygotowywanie planów transformacji
 • pomoc w budowaniu zespołów pracujących w metodykach zwinnych
 • adoptowanie w zespołach kultury i ducha przedsiębiorczości oraz klientocentryczności
 • przygotowywanie zespołów do działania w dynamicznie zmieniających się okolicznościach rynkowych
 • opracowywanie dokumentacji i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych
 • pomoc w tworzeniu kompleksowych, wielokonałowych strategii marketingowych
 • określanie i optymalizacja budżetu i jego podziału na poszczególne kanały
 • pomoc w ulepszaniu i tworzeniu spójnych procesów obsługi klienta z uwzględnieniem różnych kanałów komunikacji
 • przygotowywanie strategii wchodzenia na nowe rynki lub z nowymi produktami

Skontaktuj się z nami

zadzwoń

+48604660218

napisz

kontakt@ydbi.pl

Dziękujęmy za wiadomość

Odpowiemy tak szybko, jak to tylko możliwe.